Medlemskap i OMK

Som medlem i Oslo Malerklubb får du tilgang til mange tilbud og aktiviteter som:
Kursvirksomhet, eg
et galleri, atelierfellesskap, grafikkverksted, krokitegning annenhver torsdag til redusert pris, akttegning annenhver torsdag til redusert pris, korrigeringskveld en torsdag i måneden, link til dine egne Internettsider, medlemsbladet OMK NYTT, fester, utflukter og turer
Info om klubben og betaling av kontingent blir sendt deg etter registrert innmelding.

Ønsker du å melde meg inn i Oslo Malerklubb

Send e-post OMK medlemskap innmelding 

Oslo Malerklubb, medlemskontingent 2022
Betal kontingent for 2022 på kr 750,-
 til OMK konto 6039 05 49809
Frist innen en uke
NB! Skriv på innbetalingen:
”medlemmets navn, OMKkontingent 2022”

Du kan også betale kontingent  med din VIPPS.

Navnet ditt kommer automatisk opp hos OMK

Velg Send og Send til 630982

Medlemskortet kommer i OMKnytt nr. 1


Ved innmelding for nye medlemmer etter 1. juli blir kontingenten for resten av året kr 375,-