OMK STYREMEDLEMMER

Styremedlemmer 2017   oppdatert 20/3-2017

Verv Navn Adresse Telefon
Leder, medlemskap og Internett Bjørn Imislund Ullernfaret 16 c, 0281 Oslo 90 96 12 91
Nesteder og kursansvarlig Sissel Biong Blåbærstien 26 A, 1450 Nesodden 66 91 40 92 / 41 41 23 12
Styremedlem, kasserer, regnskap, OMK-nytt og post Ulla Kristoffersen  Eva Nansens vei 23, 1364 Fornebu 93 48 77 74
Styremedlem, korrigering Vivi Moe Oscarsgate 43, 0258 Oslo 41 43 57 42
Styremedlem, atelieransvarlig Eli Gjestvang Maria Dehlis vei 53 b 93 28 05 74
Styremedlem, kursansvarlig Mary Topper Odinsgate 23, 0266 Oslo 99 58 99 24
Varamedlem, modeller til kroki og akt Tone Foss Lassons gate 8, 0270 Oslo 22 60 86 11 / 99 10 42 09
Gallerileder Bjørn Imislund Ullernfaret 16 c, 0281 Oslo 90 96 12 91
Reiser Jan Hugo Eriksen Sofiesgt. 46, 0168 Oslo 22 46 69 08 (16-17) / 45 43 78 92
Festkomite Styret
Valgkomite Jan Hugo Eriksen  Sofiesgt. 46, 0168 Oslo 22 46 69 08 (16-17) / 45 43 78 92