Oslo Malerklubb, Pres. Harbitz gt. 23 c, 0259 Oslo.
Inngang fra Briskebyvn. 48.

NB! OMK huset er dessverre ikke tilrettelagt for rullestol.